do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Strona główna Informator gminny Gospodarka odpadami komunalnymi

Selektywna zbiórka odpadów:

 • Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nędza, w okresie od października do kwietnia, żużle i popioły należy gromadzić w sposób selektywny. Oznacza to, że w tym czasie odpad ten należy gromadzić w pojemnikach oznakowanych kolorem czerwonym (taśmą lub farbą w widocznym miejscu), można do tego celu oznakować pojemniki przekazane w użyczenie od przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, lub wykorzystać własne pojemniki. Nie ma limitu ilości odbieranego popiołu lub żużla.
 • W pozostałych miesiącach (tj. od maja do września) popiół i żużel nie jest odbierany selektywnie, to znaczy, że należy go gromadzić łącznie z odpadem zmieszanym w pojemnikach lub czarnych workach  i w taki sposób zostanie odebrany. Nie ma limitu ilości odbieranych odpadów zmieszanych.
 • Zgodnie z Uchwałą Nr LIV-404-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 30 czerwca 2014r., każda nieruchomość zostaje wyposażona w worki do gromadzenia odpadów oraz w  jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości decyduje, czy przeznaczy ten pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych, czy popiołu.
 • Z uwagi na fakt, iż Gmina Nędza nie wprowadziła limitów odbieranych odpadów, w ramach rodzajów odpadów odbieranych w zamian za uiszczoną opłatę, każdy właściciel nieruchomości ma możliwość oddania każdej ilości odpadów (zgodnie z harmonogramem ich odbierania).
 • Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach,  właściciel nieruchomości jest  zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, chyba, że na mocy uchwały obowiązek ten przejmie gmina.
 • Gmina przejęła obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w jeden pojemnik. Obowiązek wyposażenia w pozostałe potrzebne pojemniki spoczywa nadal na właścicielu nieruchomości.

NUMERY TELEFONU KONTAKTOWEGO W SPRAWACH: reklamacji dotyczących wywozu odpadów komunalnych, zgłoszenia braku wywozu, wywozów nieterminowych itp. 32 235 11 83 wew. 131, 132, 140.
Pozostałe numery pozostają bez zmian:
32 66 60 484 – informacje dotyczące np. segregacji, zasad systemu gospodarowania odpadami, itp.
32 66 60 467 – sprawy opłat, deklaracji.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK KUŹNIA RACIBORSKA, UL. KLASZTORNA 45:
WTOREK - od 7:00 do 15:00
CZWARTEK – od 7:00 do 17:00

kategoria: Powiązane pliki [24]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf REGULAMIN PSZOK w Kuźni Raciborskiej 17-05-18 11:20 197.6KB pobierz plik: REGULAMIN PSZOK w Kuźni Raciborskiej
pdf Terminy płatności i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 16-03-14 13:08 140.4KB pobierz plik: Terminy płatności i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
docx Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx 17-07-19 10:14 25.1KB pobierz plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 17-07-19 10:16 501.16KB pobierz plik: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
pdf Ewidencja wydanych zezwoleń na wywóz nieczystości.pdf 16-07-15 12:14 174.46KB pobierz plik: Ewidencja wydanych zezwoleń na wywóz nieczystości.pdf
pdf Ewidencja cofniętych zezwoleń na wywóz nieczystości.pdf 16-07-15 12:15 128.09KB pobierz plik: Ewidencja cofniętych zezwoleń na wywóz nieczystości.pdf
pdf Informacje dot. odbioru odpadów komunalnych , osiągniętych poziomów.pdf 16-09-12 10:19 254.94KB pobierz plik: Informacje dot. odbioru odpadów komunalnych , osiągniętych poziomów.pdf
pdf Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf 16-09-12 10:19 100.64KB pobierz plik: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf
pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ).pdf 16-10-05 09:18 266.8KB pobierz plik: Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ).pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Babice 2017.pdf 16-12-28 14:12 411.48KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Babice 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Babice w.w. 2017.pdf 16-12-28 14:13 401.57KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Babice w.w. 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Ciechowice 2017.pdf 16-12-28 14:13 411.3KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Ciechowice 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Górki Śl 2017.pdf 16-12-28 14:14 411.47KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Górki Śl 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Górki Śl. w.w. 2017.pdf 16-12-28 14:14 402.97KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Górki Śl. w.w. 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Łęg 2017.pdf 16-12-28 14:16 411.11KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Łęg 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Nędza I 2017.pdf 16-12-28 14:16 411.28KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Nędza I 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Nędza I w.w.2017.pdf 16-12-28 14:17 400.49KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Nędza I w.w.2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Nędza II 2017.pdf 16-12-28 14:17 411.3KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Nędza II 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Nędza II w.w.2017.pdf 16-12-28 14:17 402.97KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Nędza II w.w.2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Szymocice 2017.pdf 16-12-28 14:18 411.36KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Szymocice 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Szymocice w.w. 2017.pdf 16-12-28 14:19 398.37KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Szymocice w.w. 2017.pdf
pdf Harmonogram odbioru odpadów Zawada Ks 2017.pdf 16-12-28 14:19 411.37KB pobierz plik: Harmonogram odbioru odpadów Zawada Ks 2017.pdf
pdf ZMIANA harmonogram odbioru odpadów Ciechowice/Nędza I.pdf 17-07-10 12:27 517.6KB pobierz plik: ZMIANA harmonogram odbioru odpadów Ciechowice/Nędza I.pdf
pdf Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 17-07-31 10:09 239.57KB pobierz plik: Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych