do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Są pieniądze na doszkalanie pracowników

30 Marzec 2016
kategoria:
Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dla województwa śląskiego środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 4.659,90 tys. Powyższe środki rezerwy KFS zostaną przeznaczone na pokrycie zgłoszonego zapotrzebowania przez samorządy powiatów na finansowanie zadań w ramach niżej wymienionych priorytetów określonych na rok 2016 przez Radę Rynku Pracy tj.:

1. kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników,
2. kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych,
3. kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
4. kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

W celu rozeznania zapotrzebowania, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zwraca się z prośbą do Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego o przesyłanie na adres e-mail: lub do dnia 06.04.2016 r. zapotrzebowania zawierającego następujące informacje:

1. Nazwa Pracodawcy,
2. Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD),
3. Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, pozostałe),
4. Priorytet (a, b, c, d), w ramach którego będą korzystać osoby wskazane do objęcia działaniami w ramach KFS,
5. Formy wsparcia i kierunek/nazwę, którymi mają zostać objęci Pracodawca i/lub Pracownicy (kursy, studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW),
6. Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem,
7. Wnioskowana wysokość wsparcia (Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika).

O ŚRODKI KFS MOŻE WYSTĄPIĆ KAŻDY PRACODAWCA, KTÓRY ZATRUDNIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ CO NAJMNIEJ JEDNEGO PRACOWNIKA.