do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Spotkania informacyjne w ramach krajowego programu "Czyste powietrze"

13 Wrzesień 2018
kategoria:
Aktualności

Podczas spotkań zostaną omówione założenia oraz zakres programu. Przypominamy, że celem głównym nowego Programu "Czyste Powietrze" jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk - źródeł ciepła.

Harmonogramy z terminami kolejnych spotkań będą udostępniane na bieżąco.

Infolinia programu "Czyste powietrze" - (32) 603-22-52.

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym "Czyste Powietrze" (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

- Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów);
- Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł;
- Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029;
- Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej;
- Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł;
- Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów;
- Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 % dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu;
- Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł;
- Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu;
- Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 %.

Do pobrania:

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach