do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Weź udział w projekcie i zostań specjalistą IT

08 Sierpień 2017
kategoria:
Aktualności

Projekt "Akademia Kompetencji ICT" jest skierowany do osób z terenu Śląska zainteresowanych pracą na stanowiskach związanych z branżą teleinformatyczną (ICT).

Oferujemy dwa kierunki: Grafik/Webmaster i Specjalista ICT.

Ten niezwykle dynamiczny projekt ma pomóc osobom poszukującym pracy oraz wkraczających w wiek 30+ w zdobyciu nowych, bardzo cennych i pożądanych przez pracodawców na obecnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Dla kogo jest ten projekt?

Projekt jest przewidziany dla osób:, które:
- ukończyły 30 rok życia i pochodzą z województwa śląskiego,
- posiadają wykształcenie minimum średnie,
- są bezrobotne lub bierne zawodowo (z wykluczeniem studentów studiów dziennych) oraz należą do jednej z grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby po 50 roku życia.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria i wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami zgłoś się do nas jak najszybciej.

Udział w projekcie wiąże się także z dodatkowymi korzyściami:
- jest zupełnie bezpłatny, cały koszt udziału w projekcie jest pokrywany przez Unię Europejską,
- gwarantuje udział w wysokojakościowych szkoleniach ICT, każdy uczestnik ma zagwarantowane indywidualne stanowisko komputerowe z legalnym oprogramowaniem wymienionym w harmonogramie szkoleń (szkolenia trwają 10 lub 25 dni),
- podczas szkoleń otrzymujecie materiały szkoleniowe (skrypty, notes, długopis, pendrive) oraz wyżywienie w każdym dniu szkolenia (przerwy kawowe oraz lunch),
- gwarantuje udział w płatnym stażu zawodowym na terenie Śląska (od 3 do 6 miesięcy),
- podczas stażu i szkoleń możecie wnioskować o refundację kosztów dojazdu,
- podczas całego okresu udziału w projekcie otrzymujecie stypendium szkoleniowe (1100 zł lub 350 zł brutto w zależności od długości trwania szkoleń) i stażowe (1750 zł brutto za pełny miesiąc stażu),
- jesteście ubezpieczeni oraz przechodzicie badania lekarskie.

W czym Ci pomożemy?
Doradztwo zawodowe

W pierwszym miesiącu po podpisaniu umowy korzystacie z pomocy doradcy zawodowego, celem rozpoczęcia pracy przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i udzielenia wsparcia. Na tym etapie doradcy przy współpracy ze specjalistami branży IT przeprowadzają testy predyspozycji i umiejętności wymaganych przez pracodawców. Analizują także Wasze oczekiwania oraz predyspozycje osobowościowe do aktualnych ofert na rynku pracy.

Dzięki temu możecie uzyskać wsparcie w postaci:
- zaawansowanego szkolenia dla osób z predyspozycjami do pracy grafika/webmastera,
- zaawansowanego szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych niezbędnych do komunikacji ICT lub innych szkoleń zawodowych,
- stażu (od 3-6 miesięcy w zależności od potrzeb, aktualnych ofert pracy wskazanych przez pośrednika i długości bezrobocia).

Możecie skorzystać także z dodatkowego zindywidualizowanego wsparcia w postaci szkoleń wymaganych przez pracodawców, coachingu rozmów kwalifikacyjnych, jobshadowingu, superwizji czy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Doradcy uposażą Was w kompetencje pozwalające na sprawne poruszanie się na rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, lepszą adaptację w przedsiębiorstwach. Podczas spotkań z doradcami zdiagnozujecie także swoje cechy osobowości, zainteresowania, doświadczenia pod kątem śląskiego rynku pracy, określicie cel rozwoju, realizowany poprzez realizację poszczególnych działań przewidzianych w IPD. Otrzymacie średnio 10 godzin doradczych, (jednak 4h doradztwa jest obowiązkowa), kolejne są indywidualne i wynikają z Waszych indywidualnych potrzeb.

Pośrednictwo pracy

Od pierwszego dnia udziału w projekcie pracuje dla Was pośrednik pracy. Jego zadaniem jest analiza rynku pracy i wyszukiwanie najoptymalniejszych miejsc staży i pracy. Pośrednik przekazuje ponadto do doradcy dane o pracodawcach i ich wymaganiach, by ten uwzględnił je w tworzonym IPD. Doradca z pośrednikiem mogą nie tylko przeprowadzić rekrutację dla pracodawcy, ale także wprowadzić do planu działania wymagane przez pracodawcę wsparcie.  Dzięki temu nabyte przez Państwa kompetencje, w trakcie trwania projektu, są „szyte na miarę” konkretnych pracodawców.

Szkolenia

- Webmaster/Grafik (25 dni szkoleniowych),

Zajęcia są przewidziane głównie dla osób, dla których najważniejsza jest estetyczna sfera projektowania stron. Stąd grupy WEB będą przechodzić poszerzone szkolenia z zakresu grafiki komputerowej, łamania stron, przygotowywania kampanii internetowych.

Zakres tematyczny:

1. Zaawansowany pakiet biurowy z praca zdalną i komunikacją współdzieloną.
2. Grafika wektorowa.
3. Corel/grafika rastrowa Photoshop.
4. Tworzenie proj. www z edycją treści i pozycjonowaniem.
5. Warsztaty tworzenia projektów grafik i stron.

W trakcie ostatnich 6 dni szkolenia wprowadzimy wypracowany przez nas model szkoleniowy "FIRMOTRON" oparty na pracy z realnymi zamówieniami (uczestnicy podzieleni na 3-os. grupy będą ćwiczyć poznane techniki pracy oraz uczyć się pracy z klientem przy tworzeniu projektów, poznają realia panujące na rynku, co przyczyni się do lepszej adaptacji w przyszłej pracy).

Po szkoleniu będziesz mógł pracować na stanowisku grafika lub rozpocząć swoją pracę przy projektowaniu stron.

Szkolenie trwa 25 dni. Zajęcia odbywają się przez większość czasu w dniach roboczych, zwykle 8 godzin dziennie od godz. 8:00 do 16:00. W czasie trwania projektu mogą odbyć się też pojedyncze zajęcia w soboty.

Uczestnicy nie mogą przekroczyć 20% nieobecności (maks. 5 dni), każda nieobecność musi być usprawiedliwiona i zgłoszona najpóźniej w dniu nieobecności, a następnie odrobiona na doradztwie indywidualnym we wskazanej przez trenera formie. Więcej na ten temat przeczytasz w zasadach finansowania uczestnictwa.

- Specjalista ds. obsługi programów biurowych (10 dni szkoleniowych),

Zajęcia są przewidziane dla osób, dla których zaawansowana umiejętność obsługi dostępnych programów biurowych otwiera nowe możliwości na podjęcie wymarzonej pracy. Dlatego też będziemy kładli nacisk, abyś nauczył się obsługi narzędzi ICT do komunikacji i tworzenia baz danych, abyś na co dzień był ekspertem w pracy z danymi, wykorzystując zasoby Excela, samodzielnie tworząc niestandardowe funkcje w wykorzystaniem VBA. Pokażemy Ci również, jak można zoptymalizować pracę biurową  za pomocą korespondencji seryjnej, plików współdzielonych, czy harmonogramowania.

Zakres tematyczny:

1. Zaawansowany pakiet biurowy z praca zdalną i komunikacją współdzieloną.
2. Excel.
3. Podstawy grafiki.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju, każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym. Osoby, których umiejętności obsługi komputera są niskie mogą też liczyć na dodatkowe wsparcie w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe (segregatory z materiałami, notes, długopis, pendrive), catering każdego dnia, stypendium szkoleniowe.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym (ECDL). Każdy uczestnik, który go zda, a jego ilość nieobecności nie przekroczy 20% zajęć otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Staże zawodowe

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu po zakończeniu szkoleń i zdaniu egzaminu rozpoczyna staż u pracodawców na terenie województwa śląskiego. Trwa on od 3 do 6 miesięcy w zależności od potrzeb uczestnika, jego kwalifikacji i kompetencji, długości bezrobocia, a także uzgodnień z pracodawcą.

Jak rozumiemy staż?

Pod pojęciem stażu rozumiemy nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Jest odmienna formą rozwoju zawodowego od praktyk, a różnica polega na tym, iż praktyka jest elementem szkolenia, etapem nauki realizowanym wg określonego harmonogramu zajęć pod okiem nauczyciela. Staż co do zasady bardziej przypomina pracę, wymaga większej samodzielności i umiejętności.  Uczestnicy pracują 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Stażysta/tka także pracuje pod opieką opiekuna stażu, jednak jest to bardziej opieka formalna niż merytoryczna. Różnica jest o tyle ważna, iż zależy nam na tym, by nasi stażyści pracowali na równi z pracownikami firm, w których odbywają staż - przynosi to większa szansę na zatrudnienie bądź lepsze rekomendacje.

Za staż przysługuje uczestnikom stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które zgłoszą się do projektu mogą z niego korzystać bezpłatnie, a nawet otrzymują stypendium. Jest to dość zaskakujące dla wielu dzwoniących do nas osób, stąd spieszymy z wyjaśnieniem, na czym polega w uproszczeniu przepływ środków w projekcie.