do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości

11 Grudzień 2017
kategoria:
Aktualności

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014-2020

Jeżeli zamierzasz prowadzić produkcję zgodnie z systemami jakości żywności, skorzystaj z refundacji kosztów uzyskania certyfikatu w ramach poddziałania

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r. 
w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

 Refundacji podlegają koszty:

 • uzyskania certyfikatu,
 • składki na rzecz grupy producentów,
 • zakupu specjalistycznych publikacji,
 • pułapek feromonowych, barwnych i lepowych,

Więcej informacji na stronie www.kowr.gov.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.