do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Afrykański Pomór Świń. Co robić? [KLIK]

Wymień piec w programie SMOG STOP

13 Kwiecień 2017
kategoria:
Aktualności

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

■ zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
■ zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu punkt konsultacyjny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Natomiast 27.04 i 9.05 w Urzędzie Gminy Nędza w godzinach pracy urzędu będzie można skorzystać ze wsparcia specjalistów przy wypełnianiu wniosku o dotację.

TELEFONY KONTAKTOWE DO FUNDUSZU:
32 60 32 251,  32 60 32 222,
32 60 32 264,  32 60 32 259,
32 60 32 244,  32 60 32 221.