do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej

21 Sierpień 2018
kategoria:
Aktualności

 
Nędza , dnia 21 sierpnia 2018  roku
 

Z A W I A D O M I E N I E
 

Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu

posiedzenia

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

TERMIN :        6 września 2018 roku  (czwartek)         GODZ.   12:00

 
MIEJSCE POSIEDZENIA :     Urząd Gminy w Nędzy  ul. Jana III Sobieskiego nr 5     SALA NARAD   Nr 13    I   PIĘTRO 

      PRZEDMIOT OBRAD :        

Kluby sportowe, Stowarzyszenia – analiza działalności.
Sprawy bieżące.   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

JAN FRANCUS