do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa

08 Sierpień 2018
kategoria:
Aktualności

Nędza,  dnia 8 sierpnia 2018 roku

 
Z A W I A D O M I E N I E
 

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r  poz.994) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza

 

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

KOMISJI     SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN :           21 sierpnia 2018  roku  (wtorek)    godz.11:00                                 

MIEJSCE POSIEDZENIA :   URZĄD GMINY w Nędzy  ul. Jana III Sobieskiego nr 5 ( sala narad – nr 13)                                                

PRZEDMIOT OBRAD : 

Zapoznanie się z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok”.
Sprawy bieżące.
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

KAROL KALEMBA