do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji: finansów i rozwoju gospodarczego, spraw społecznych i bezpieczeństwa, oświaty, kultury i sportu, rewizyjnej

08 Sierpień 2018
kategoria:
Aktualności

 
Nędza , dnia 8 sierpnia 2018  roku
 

Z A W I A D O M I E N I E
Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu

 wspólnego posiedzenia

KOMISJI     FINANSÓW  I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

KOMISJI     SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

KOMISJI     OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

KOMISJI REWIZYJNEJ

 TERMIN :        3 września 2018 roku  (poniedziałek)         GODZ.   15:00

 
MIEJSCE POSIEDZENIA :  Urząd Gminy w Nędzy  ul. Jana III Sobieskiego nr 5     

                                    SALA NARAD   Nr 13    I   PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD :

1.    Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Sprawy bieżące.
 

 PRZEWODNICZĄCA KOMISJI         PRZEWODNICZĄCY KOMISJI          PRZEWODNICZĄCA KOMISJI      PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

            ALICJA KOWOL                                          KAROL KALEMBA                                    GIZELA MARONDEL                           JAN FRANCUS