do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w 2018 roku

15 Luty 2018
kategoria:
Aktualności

Obecnie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nędza zajmuje się firma KOMART Sp. z o. o. (zgodnie z  ustawa zamówienia publiczne wybrano najtańszą ofertę).

Najważniejsze wprowadzone zmiany od stycznia 2018 roku to:
► odstąpienie od wyposażania nieruchomości w pojemniki na odpady i zastosowanie ustawowego przepisu, który mówi, że to mieszkańcy są zobowiązani do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (wyposażenie w worki pozostaje bez zmian). Właściciele nieruchomości mają pełną dowolność w dokonaniu wyboru, czy wykupią od przedsiębiorstwa KOMART Sp. z o.o.  użytkowane obecnie pojemniki czy zwrócą je i zakupią pojemniki we własnym zakresie. Pojemniki są własnością KOMART Sp. z o.o. - firma odkupiła je od PK w Raciborzu;    
► zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych do jednego odbioru w roku (pozostaje możliwość oddania tych odpadów do PSZOK w każdym czasie);
► zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać do PSZOK - nie będzie już odbioru przed posesją z uwagi na notoryczne „rozkradanie” sprzętu i porzucanie niewykorzystanych części w rowach, lasach i przy drogach;
► wprowadzenie odbioru odpadów popiołu w sposób selektywny w ciągu całego roku (dodatkowe pojedyncze wywozy w maju, lipcu i wrześniu);
► wprowadzenie limitu odbioru odpadów zielonych do dwóch worków (lub dwóch pojemników 120 l) w ciągu miesiąca jest możliwość oddania dwóch worków tych odpadów do PSZOK oraz oddania  nieograniczonej ilości do PSZOK odpłatnie) – wojewódzki plan gospodarki odpadami zaleca kompostowanie odpadów zielonych, co na terenie wiejskim zdaje się być najlepszym     rozwiązaniem wypełniającym zalecenie ustawy o odpadach mówiące o ograniczaniu ilości powstających odpadów; istnieje możliwość zakupu w KOMART Sp. z o. o. worków do zbiórki odpadów zielonych (ponad limit), które można wystawić przed posesję i również zostaną odebrane;
► wprowadzony limit odbioru sprzed posesji (w ramach opłaty) dotyczy tylko odpadów zielonych, bez limitu można w brązowych workach oddawać odpady kuchenne biodegradowalne.

Prawidłowa segregacja odpadów powinna przełożyć się na powstanie niewielkiej ilości odpadów zmieszanych (pozostałych po segregacji). Proszę o zastosowanie segregacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji.

Wójt Gminy
Anna Iskała

WIĘCEJ INFORMACJI:
► Urząd Gminy Nędza,
► pokój nr 4,
► tel.: 32 66 60 484,
► e-mail:

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin PSZOK na 2018 18-02-16 08:23 883.82KB pobierz plik: Regulamin PSZOK na 2018