do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Jest to zwarta wieś położona na krawędzi Płaskowyżu Rybnickiego, opadającego ku dolinie Odry, przy drodze z Rud do Raciborza.

Założona została prawdopodobnie w XIV wieku, choć w dokumentach nazwa Babice pojawia się w 1531 r. (nazwa Babice wywodzona jest od nazwy właściciela: Baby).

W 1712 r. właścicielem wsi był hrabia Sobek. Jego dobra wchodziły w skład klucza raciborskiego i obejmowały folwarki Trawniki i Kępę (dzisiaj: Kępek), leśnictwo Łączek (dzisiaj: Łężczok), stawy rybne Babiczak o powierzchni 2000 mórg. Ówczesny folwark Kępa należy lokalizować w obecnym rezerwacie przyrody Łężczok nad stawem Babiczak. W końcu XIX wieku był to wzorowy majątek z piękną bażantarnią.

W skład sołectwa Babice wchodzi wieś Babice. Sołectwo Babice położone jest w gminie Nędza i obejmuje obszar 997 ha. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, nad którą nadzór sprawuje wójt gminy Nędza, a organem kontrolującym jest Rada Gminy Nędza. Podstawowym celem działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy Nędza poprzez:

 • inicjowanie działań organów gminy,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich członków,
 • działanie na rzecz rozwoju sołectwa,
 • konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach: gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa, określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania, sieci przedszkoli i szkół, sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu drogowego.