do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Wieś położona jest na prawym brzegu Odry, naprzeciw Łubowic.

Pierwsza wzmianka o Ciechowicach pochodzi z 1292 r., w której to mówi się o powinnościach wójta z „Czechowicz”. W materiałach datowanych na 1531 r. występuje wieś Czykowitze, a w 1920 r. nazwa wsi przyjmuje formę Szychowice. Obecna nazwa, czyli Ciechowice pojawia się w roku 1945 r.

W końcu XIX wieku wieś obejmowała obszar 200 mórg roli, 5 mórg ogrodów i 21 mórg łąk.

Obecnie na Odrze czynna jest przeprawa promowa pomiędzy Ciechowicami i Grzegorzowicami, gdyż podczas II wojny światowej istniejący w tym rejonie most na Odrze został wysadzony w powietrze.

W skład sołectwa Ciechowice wchodzi wieś Ciechowice. Sołectwo Ciechowice położone jest w gminie Nędza i obejmuje obszar 250 ha. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, nad którą nadzór sprawuje wójt gminy Nędza, a organem kontrolującym jest Rada Gminy Nędza. Podstawowym celem działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy Nędza poprzez:

 • inicjowanie działań organów gminy,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich członków,
 • działanie na rzecz rozwoju sołectwa,
 • konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach: gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa, określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania, sieci przedszkoli i szkół, sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu drogowego.