do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]

Mała wieś położona wśród lasów przy drodze z Rud do Raciborza.

Założona została około 1300 r. jako Samotitz. W dokumencie pochodzącym z 1450 r. widnieje zapis Ssamoticzom, odnoszący się do wsi. W 1532 r. pojawia się nazwa Schamotzitz, która w 1845 r. zmienia się na Schymotzytz. Obecnie stosowana nazwa Szymocice obowiązuje od 1945 r. Etymolodzy wywodzą nazwę wsi od niejakiego Samoty (znanego w 1425 r.).

W końcu XIX w. wieś liczyła 158 mieszkańców, stało w niej 25 domów, a do jej obszaru należały jedynie 54 hektary ziemi (w tym 44 hektary roli).

W skład sołectwa Szymocice wchodzi wieś Szymocice. Sołectwo Szymocice położone jest w gminie Nędza i obejmuje obszar 462 ha. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, nad którą nadzór sprawuje wójt gminy Nędza, a organem kontrolującym jest Rada Gminy Nędza. Podstawowym celem działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy Nędza poprzez:

 • inicjowanie działań organów gminy,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołeckiej i jej członków wobec organów gminy, organów administracji państwowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich członków,
 • działanie na rzecz rozwoju sołectwa,
 • konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w formie przepisów gminnych w sprawach: gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa, określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania, sieci przedszkoli i szkół, sieci połączeń komunikacyjnych, rozmieszczenia przystanków oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu drogowego.