do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Afrykański Pomór Świń. Co robić? [KLIK]
Strona główna Urząd Ochrona danych osobowych

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 t.j.), informujemy że:

1. Administratorem Danych jest Gmina Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza.
2. Celem zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy, której wniosek dotyczy/ jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

---

* Niniejsze informacje stanowią realizację obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

WIĘCEJ --> http://www.bip.nedza.pl/informacje_urzedu/Ochrona_danych_osobowych.html