do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Strona główna Urząd Druki do pobrania
Strona pobierana z serwisu BIP
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dodatki mieszkaniowe [ 2 ]
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
15-04-23 13:55
Mostek Sabina
145.27KB
Dodatki Mieszkaniowe Dodatki Mieszkaniowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-01-21 09:33
807.93KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki do pobrania [ 15 ]
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-11-07 11:44
Mostek Sabina
121.71KB
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.doc Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-10-27 12:49
Mostek Sabina
45KB
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.rtf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
16-06-23 13:15
Mostek Sabina
49.17KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
17-01-02 10:59
Mostek Sabina
25.11KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-01-21 09:27
77.54KB
Załącznik do deklaracji DT-1.pdf Załącznik do deklaracji DT-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-02-02 14:56
Mostek Sabina
645.2KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-01-21 09:05
171.8KB
Oświadczenie.pdf Oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-01-21 09:05
240.01KB
Informacja w sprawie podatku rolnego.doc Informacja w sprawie podatku rolnego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
15-12-31 09:03
Mostek Sabina
111KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
15-12-31 08:54
Mostek Sabina
81.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego.doc Informacja w sprawie podatku leśnego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
15-12-31 09:08
Mostek Sabina
62.5KB
Deklaracja na podatek rolny.doc Deklaracja na podatek rolny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
15-12-31 09:00
Mostek Sabina
166KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
16-02-02 14:54
Mostek Sabina
649.72KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
15-12-31 08:52
Mostek Sabina
94KB
Deklaracja na podatek leśny.doc Deklaracja na podatek leśny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
15-12-31 09:05
Mostek Sabina
70.5KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dział Kadry - dokumenty dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Nędza [ 5 ]
Zaświadczenie o zatrudnieniu/zatrudnieniu i wynagrodzeniu Zaświadczenie o zatrudnieniu/zatrudnieniu i wynagrodzeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
15-01-21 09:31
29KB
Oświadcznie zw. z Powiatowym Urzędem Pracy Oświadcznie zw. z Powiatowym Urzędem Pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
15-01-21 09:31
27.5KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
15-01-21 09:31
11.6KB
Oświadczenie o Biuletynie Informacji Publicznej Oświadczenie o Biuletynie Informacji Publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
15-01-21 09:31
25KB
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
15-01-21 09:31
33KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Fundusz alimentacyjny [ 2 ]
Załącznik do wniosku alimentacyjnego Załącznik do wniosku alimentacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-01-21 12:08
258.55KB
Wnosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wnosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-01-21 12:07
2.12MB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nędzy [ 1 ]
Wniosek do GKRPA o skierowanie osoby na leczenie odwykowe Wniosek do GKRPA o skierowanie osoby na leczenie odwykowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
15-01-21 09:32
27KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Infrastruktura drogowa [ 7 ]
Wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi.doc Wniosek o umieszczenie urządzeń w pasie drogi.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
16-07-06 14:36
Waloszek Daniel
47.5KB
Wniosek o prowadzenie robót w pasie drogi.doc Wniosek o prowadzenie robót w pasie drogi.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
16-07-06 14:36
Waloszek Daniel
55KB
Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia budowlanego.doc Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia budowlanego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-01-31 10:50
Mostek Sabina
28KB
Informacja o zabezpieczeniu prowadzonych robót.doc Informacja o zabezpieczeniu prowadzonych robót.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
17-01-31 10:48
Mostek Sabina
26KB
Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogi.docx Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogi.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
16-07-06 14:35
Waloszek Daniel
18.96KB
Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogi.docx Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogi.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-07-06 14:34
Waloszek Daniel
18.78KB
Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.doc Wniosek o zgodę na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
15-04-02 10:19
Mostek Sabina
28.5KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości [ 2 ]
Karta usług dzierżawa, najem.pdf Karta usług dzierżawa, najem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
15-03-31 11:20
Mostek Sabina
232.56KB
Wzór wniosku najem, dzierżawa, użyczenie.doc Wzór wniosku najem, dzierżawa, użyczenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
15-03-31 11:19
Mostek Sabina
28KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ochrona środowiska [ 4 ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
15-09-29 11:46
Mostek Sabina
38KB
Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.doc Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
15-03-03 08:04
Mostek Sabina
42KB
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
15-03-03 08:03
Mostek Sabina
30.5KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.doc Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
16-07-20 13:26
Mostek Sabina
73.5KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Planowanie przestrzenne [ 6 ]
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI UŻYTKOWANIA OBIEKTU Z MPZP.docx WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI UŻYTKOWANIA OBIEKTU Z MPZP.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-10-07 13:19
Mostek Sabina
16.97KB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.odt WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.odt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
16-10-07 13:17
Mostek Sabina
8.86KB
Wniosek o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.docx Wniosek o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-03-22 09:52
Mostek Sabina
14.15KB
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-03-22 09:48
Mostek Sabina
16.19KB
Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem.doc Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed jej zbyciem.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
15-04-16 08:44
Mostek Sabina
26.5KB
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.doc Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
15-03-11 13:41
Mostek Sabina
34KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podział i rozgraniczenia nieruchomości [ 4 ]
Wniosek w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci.doc Wniosek w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
15-03-31 11:34
Mostek Sabina
32.5KB
Wniosek podział nieruchomości.doc Wniosek podział nieruchomości.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
17-05-12 08:36
Mostek Sabina
30KB
Karta usług rozgraniczenie.doc Karta usług rozgraniczenie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
15-03-31 11:33
Mostek Sabina
80KB
Karta usług podział nieruchomości.doc Karta usług podział nieruchomości.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
15-03-31 11:33
Mostek Sabina
83.5KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Pomoc społeczna [ 18 ]
Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.pdf Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-10-10 14:06
Mostek Sabina
31.07KB
 Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.pdf Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
16-10-10 14:01
Mostek Sabina
23.24KB
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1395
16-10-10 13:26
Mostek Sabina
25.54KB
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
16-10-10 13:22
Mostek Sabina
133.45KB
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.pdf Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
16-10-10 13:17
Mostek Sabina
203.17KB
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
16-10-10 13:15
Mostek Sabina
195.35KB
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego - pdf edytowalny.pdf Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego - pdf edytowalny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
16-10-10 13:11
Mostek Sabina
521.3KB
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - pdf edytowalny.pdf Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - pdf edytowalny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-10-10 13:09
Mostek Sabina
530.08KB
Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf edytowalny.pdf Oświadczenie członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - pdf edytowalny.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
16-10-10 13:07
Mostek Sabina
537.41KB
Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (mniejsza rodzina).pdf Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (mniejsza rodzina).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
16-10-10 13:05
Mostek Sabina
1.11MB
Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (Większa rodzina).pdf Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (Większa rodzina).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
16-10-10 13:02
Mostek Sabina
565.39KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.docx Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-10-10 12:58
Mostek Sabina
44.29KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
15-01-21 12:14
3.96MB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
15-01-21 12:13
1.05MB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
15-01-21 12:12
1.9MB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
15-01-21 12:12
682.5KB
Oświadczenie członków rodziny o zryczałtowanym podatku dochodowym Oświadczenie członków rodziny o zryczałtowanym podatku dochodowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
15-01-21 12:12
318KB
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
15-01-21 12:11
1.46MB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: USC [ 1 ]
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
17-01-02 11:40
Mostek Sabina
56KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Użytkowanie wieczyste nieruchomości [ 5 ]
Wzór wniosku zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego.doc Wzór wniosku zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-03-31 11:32
Mostek Sabina
34KB
Wzór karty usług 7 aktualizacja stawki procentowj opłaty z tytułu użytkowania wieczystego-1.doc Wzór karty usług 7 aktualizacja stawki procentowj opłaty z tytułu użytkowania wieczystego-1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
15-03-31 11:31
Mostek Sabina
73KB
Wniosek przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.doc Wniosek przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-03-31 11:30
Mostek Sabina
29.5KB
Karta usług zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego.doc Karta usług zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
15-03-31 11:29
Mostek Sabina
60.5KB
Karta usług przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc Karta usług przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
15-03-31 11:28
Mostek Sabina
76.5KB
Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Nędza [ 5 ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-01-21 09:28
38KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenie jednorazowe Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenie jednorazowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-01-21 09:28
81.36KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży poza miejscem sprzedaży Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży poza miejscem sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
15-01-21 09:28
86.07KB
Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
15-01-21 09:27
28.5KB
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-01-21 09:27
77.54KB