do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Informacja o wyniku przetargu

29 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, 29 listopada 2017 roku

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU


Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490) Wójt Gminy Nędza  podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

Data przetargu: 28.11.2017 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: II ustny przetarg nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 102/1 obręb Łęg o pow. 0,0101 ha , KW GL1R/00056743/4, cena wywoławcza 3.600,00 zł netto + 23% podatku VAT

Liczba osób dopuszczonych:  0
Liczba osób niedopuszczonych: 0