do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Informacja o wyniku przetargu

13 Marzec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, 12 marca 2018 roku


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Działając zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490) Wójt Gminy Nędza  podaje do publicznej wiadomości następującą informację o wyniku przeprowadzonego przetargu:

PRZETARG ZAKOŃCZONY WYNIKIEM NEGATYWNYM

Data przetargu: 05.03.2018 r.

Miejsce przetargu: Urząd Gminy Nędza, sala narad

Rodzaj przetargu: I ustny przetarg nieograniczony

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana położona w Górkach Śląskich, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00031135/8, a która stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 106/2 o powierzchni 0,0137 ha oraz działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 136/3 o powierzchni 0,0121 ha, cena wywoławcza 10.600,00 zł netto + 23% podatku VAT

Liczba osób dopuszczonych:  0
Liczba osób niedopuszczonych: 0