do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Informacje dotyczące Akcji Zima 2019

10 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

PROGRAM PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEJ W SEZONIE 2018/2019

 1. Podstawa prawna:

■ Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm.);
■ Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.).
 

2. Prowadzenie akcji zimowej przewiduje się od grudnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku. W zależności od warunków pogodowych i prognoz – należy skrócić  lub przedłużyć ww. termin.
W przypadku przedłużania się aury zimowej, termin zakończenia akcji zimowej ulega przesunięciu do czasu ustania warunków zimowych.

3. Rozpoczęcie odśnieżania i posypywania gołoledzi na terenach poszczególnych sołectw zarządzają sołtysi- osoby odpowiedzialne za akcję.

4. W okresie prowadzenia akcji zimowej na drogach gminnych będzie używany piasek w miejscach szczególnie niebezpiecznych:

■ na skrzyżowaniach ulic
■ na podjazdach i zjazdach
■ na łukach
■ na chodnikach

5. Oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu, wzdłuż terenów stanowiących własność Gminy, oraz główne ścieżki, skwery oraz parkingi wykonują odpowiedzialni pracownicy tut. Urzędu.

6. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenach poszczególnych sołectw Gminy Nędza prowadzą podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne.

7. Koordynację akcją odśnieżania, posypywania gołoledzi, hałdowania śniegu i likwidacji skutków zimy wraz z zatwierdzaniem kart drogowych, Wykonawcom na terenie sołectw, prowadzą sołtysi.

Sołtys wsi Babice: Magdalena BUCZEK
tel. 696 579 764.


Sołtyswsi Ciechowice: Regina PIERUSZKA
tel. 32 418 60 92.


Sołtys wsi Górki Śląskie: Bernard MACHNIK
tel. 502 774 469.


Sołtys wsi Łęg: Marcelina KOSZELA
tel. 600 170 219.


Sołtys wsi Nędza: Stefan KURZYDEM
tel. 693 981 961.


Sołtys wsi Szymocice: Bartosz SALA
tel. 514 162 392.


Sołtys wsi Zawada Książęca: Monika JACHEĆ
tel. 669 927 826

8. Zimowe utrzymywanie w granicach nieruchomości i na przyległych chodnikach należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

9. Przy odśnieżaniu chodników, zalęgający śnieg nie może być składowany na pas jezdni      i musi być wywożony na wskazane składowiska.

10. W przypadku nadmiernego wystąpienia opadów o charakterze żywiołowym, zobowiązuje się Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych do udostępnienia urządzeń sygnalizacyjnych i alarmowych oraz włączenia do akcji zwalczania żywiołu jednostek OSP oraz włączenia  Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nędzy, ul. Nad Suminą 47-440 Nędza i powiadamiania poprzez elektroniczne syreny OC.

11. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych (śniegu) lub jego topnienie  właściciele bądź zarządcy nieruchomości są zobowiązani do odśnieżania dachu i usuwania sopli.

12. Świadczący usługi odśnieżania i usuwania skutków gołoledzi na rzecz gminy wykonują czynności za pomocą rozrzutników lub piaskarek, w miejscach niedostępnych winni czynność tą wykonywać ręcznie.

13.  Finansowanie wydatków związanych z akcją zima :

 1. środki finansowe na prowadzenie akcji zimowej znajdują się w budżecie Gminy na rok 2018 i w projekcie budżetu na 2019 rok

14. Koordynator Akcji Zima w Urzędzie Gminy Nędza – Monika Cyran, tel. 32 66 60 483

 

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 1. Program prowadzenia akcji zimowej 2018-2019.pdf 19-01-10 13:12 171.74KB pobierz plik: 1. Program prowadzenia akcji zimowej 2018-2019.pdf
pdf 2. Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących zimowe utrzymanie dróg na terenie poszczególnych sołectw.pdf 19-01-10 13:12 150.53KB pobierz plik: 2. Wykaz podmiotów gospodarczych prowadzących zimowe utrzymanie dróg na terenie poszczególnych sołectw.pdf
pdf Komunikat ŚWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.pdf 19-01-10 13:13 43.65KB pobierz plik: Komunikat ŚWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.pdf
pdf rozporządzenie w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.pdf 19-01-10 13:13 86.49KB pobierz plik: rozporządzenie w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.pdf