do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Komisja Rewizyjna 08.05.2019

06 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E


Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz § 118 §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
KOMISJI REWIZYJNEJ


TERMIN : 8 maja 2019 roku (środa) GODZ. 8:00
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :
1. Absolutorium dla Wójta za 2018 rok
2. Analiza sprawozdania Wójta
3. Sprawy bieżące


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ


Karol Kalemba