do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy 30.04.2019

24 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

 Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

 

TERMIN: 30 kwietnia 2019  roku (wtorek) GODZ.   1530

MIEJSCE POSIEDZENIA :     Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5     SALA NARAD   Nr 13    I   PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

 

 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nędza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII-53-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 4 marca 2019r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA