do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja Rady Gminy

23 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza
TERMIN : 29 lipca 2019  roku (poniedziałek) GODZ.   15:30
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5     SALA NARAD   Nr 13    I   PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Nędza publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr  X-64-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w  Łęgu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej
 • Podjęcie uchwały w sprawie włączenia publicznego Przedszkola w Łęgu w Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Książęcej
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na nieruchomości własności Gminy Nędza
 • Podjęcie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nędza na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA