do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Sesja rady Gminy 28.01.2019

22 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN: 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) GODZ. 1530

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza
 • Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nędza na lata 2018- 2032”
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gmina Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum Kultury w Nędzy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA