do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji - 21.11.2017

10 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 10 listopada 2017 roku


Z A W I A D O M I E N I E


Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KOMISJI  SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA, KOMISJI  OŚWIATY, KULTURY I SPORTU.

TERMIN: 21 listopada 2017 roku  (wtorek) GODZ.  14:30
MIEJSCE POSIEDZENIA:  Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :
1.    Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza na 2018 rok.
2.    Analiza i zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
3.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI   JAN FRANCUS    

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI   ALICJA KOWOL

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI   KAROL KALEMBA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  GIZELA MARONDEL