do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Wystąpienie I poziomu ostrzegania

27 Marzec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Wystąpienie I poziomu ostrzegania – (informacyjny i edukacyjny- kolor żółty)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 μg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach:
- Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej w dniu 1 marca 2018 roku – strefa Bielsko-Biała miasto;
- Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II w dniu 7 marca 2018 roku – strefa Częstochowa miasto;
- Gliwice, ul. Mewy w dniu 6 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasto Gliwice
- Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej w dniu 21 lutego 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice;
- Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia w dniu 24 lutego 2018 roku - aglomeracja górnośląska - miasto Dąbrowa Górnicza;
- Sosnowiec ul. Lubelska w dniu 7 marca 2018 roku – aglomeracja górnośląska – miasta: Sosnowiec, Jaworzno;
- Rybnik, ul. Borki w dniu 1 marca 2018 roku – aglomeracja rybnicko-jastrzębska - miasto Rybnik;
- Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego w dniu 24 lutego 2018 roku – strefa śląska – powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki;
- Żywiec, ul. Kopernika w dniu 26 lutego 2018 roku – strefa śląska - powiat żywiecki.