do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Nędza - 5.12.2017

29 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 29 listopada 2017 roku

ZAWIADOMIENIE


Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN:  5 grudnia 2017 roku (wtorek) GODZ. 14:30
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5, SALA NARAD nr 13, I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA