do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Nędza

03 Marzec 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia  03 marca 2017 roku

ZAWIADOMIENIE


Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN:  9 marca 2017 roku (czwartek) GODZ. 8:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5  SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca ;
2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza;
3)    określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza;
4)    określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA