do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Afrykański Pomór Świń. Co robić? [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy Nędza

10 Maj 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 9 maja  2017 roku

 

ZAWIADOMIENIE


Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza
TERMIN: 15 maja  2017 roku (poniedziałek) GODZ. 15:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD Nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza;
2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza;
3)    dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Nędza za pomocą innego instrumentu płatniczego;
4)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
5)    wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości;
6)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty;
7)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza i na udzielenie bonifikaty;

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA