do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansów i rozwoju gospodarczego - 08.06.2018

06 Czerwiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 5 czerwca 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r.  poz.994) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW  I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN: 8 czerwca 2018 roku (piatek) godz. 7.30                                                                               
MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III  Sobieskiego 5  (sala narad nr 13)
PRZEDMIOT OBRAD:    
1.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL