do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansów i rozwoju gospodarczego - 19.01.2018

10 Styczeń 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 9 stycznia 2018 roku


Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r.  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN: 19 stycznia 2018 roku (piątek) godz. 14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III  Sobieskiego 5 (sala narad 13)
PRZEDMIOT OBRAD:    
1.    Opracowanie PLANU PRACY na 2018 rok
2.    Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
3.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL