do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu - 21.05.2018

16 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 14 maja 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 21 maja 2018 roku (poniedziałek) godz. 15:00

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)

PRZEDMIOT OBRAD: 1. Stan obiektów sportowych i placów zabaw.

2. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych.

3. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GIZELA MARONDEL