do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu

15 Maj 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 15 maja 2017 roku


Z A W I A D O M I E N I E


działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r  poz.446 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 22 maja 2017 roku  (poniedziałek)  godz.15:00
MIEJSCE POSIEDZENIA:   Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.
2.    Spotkanie z prezesem klubu LKS w Górkach Śląskich.
3.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
GIZELA MARONDEL