do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa - 16.05.2018 r.

08 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 7 maja 2018 roku

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 16 maja 2018 roku (środa) godz.10:00                             
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 ( sala narad – nr 13)     
PRZEDMIOT OBRAD:  
1.    Ocena przygotowania Gminy Nędza do działań przeciw powodziowych – straż pożarna, OC
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA