do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa - 24.10.2017 r.

11 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe


Nędza, dnia 10 października 2017 roku


Z A W I A D O M I E N I E


działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r  poz.446 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 24 października 2017  roku  (wtorek)  godz.14:00                                  
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5 ( sala narad – nr 13)      
PRZEDMIOT OBRAD :  
1.    Akcja ZIMA w Gminie Nędza.
2.    Realizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie.
3.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA