do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Afrykański Pomór Świń. Co robić? [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa

10 Marzec 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 10 marca 2017 roku


Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016r  poz.446 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 21 marca 2017 roku (wtorek) godz.14:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – nr 13)      
PRZEDMIOT OBRAD :   

1.    Ocena ochrony stanu zdrowia w gminie – funkcjonowanie NZOZ.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA