do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o powołaniu komisji spaw społecznych i bezpieczeństwa - 12.12.2017

04 Grudzień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 4 grudnia 2017 roku


Z A W I A D O M I E N I E


działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017r  poz.1875 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA.

TERMIN: 12 grudnia 2017 roku (wtorek) godz.14:00                        

MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 (sala narad – 13)    

PRZEDMIOT OBRAD :   

1.    Działalność stowarzyszeń na terenie Gminy.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA