do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji - 19.04.2018

16 Kwiecień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 12 kwietnia 2018  roku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA, KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

TERMIN: 19 kwietnia 2018 roku  (czwartek) GODZ. 14.30
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5 SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD :
1.    Zapoznanie się i zaopiniowanie sprawozdania finansowego gminy za 2017 rok.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI -GIZELA MARONDEL        

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - KAROL KALEMBA           

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI - ALICJA KOWOL