do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia komisji rewizyjnej

06 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 06 października 2017 roku


Z A W I A D O M I E N I E


Działając  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz  § 118  §2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zmianie terminu posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ.

TERMIN: 9 października 2017 roku (poniedziałek)  GODZ.  11:00
MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5, SALA NARAD nr 13  I PIĘTRO
PRZEDMIOT OBRAD:     
1.    Zajęcie stanowiska w sprawie skargi Pani Angeliki Łatacz na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy.
2.    Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN FRANCUS