do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

05 Wrzesień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza,  dnia  4 września 2018 roku
 

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia

KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN : 11 września 2018  roku (wtorek) godz. 15.00                                                                                                                                 

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy,ul. Jana III  Sobieskiego nr 5  SALA NARAD NR 13 I PIETRO

PRZEDMIOT OBRAD:  
Opiniowanie uchwał dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych
Sprawy bieżące.
 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA  KOWOL