do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

11 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nędza,  dnia 9 października 2018 roku
 

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r.  poz.994) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza
podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN: 15 października 2018 roku (PONIEDZIAŁEK) godz. 15.00   

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy   ul. Jana III  Sobieskiego nr 5  (  sala narad Nr 13  )

PRZEDMIOT OBRAD:    

Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

ALICJA  KOWOL