do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

05 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 31 października 2018 roku
 

Z A W I A D O M I E N I E

działając  zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r poz.994) oraz  § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

TERMIN: 8 listopada 2018 roku (czwartek) godz.14.00

MIEJSCE POSIEDZENIA: URZĄD GMINY w Nędzy  ul. Jana III Sobieskiego nr 5 (sala narad – nr 13)      

PRZEDMIOT OBRAD : 
1. Akcja Zima w Gminie Nędza.
2. Realizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie.
3. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
KAROL KALEMBA