do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek - 7:00 - 16:00
  • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
  • ul. Jana III Sobieskiego 5
    47-440 Nędza

  • tel. 32 410 20 18
    32 410 23 99
    fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego

24 Grudzień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Z A W I A D O M I E N I E

działając zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 8.3.1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz.994) oraz § 118 § 2 pkt 1 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

TERMIN : 27 grudnia 2018 roku (poniedziałek) godz. 7:45

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 ( sala narad Nr 13 )
PRZEDMIOT OBRAD:
1. Opiniowanie projektów uchwał merytorycznych
2. Sprawy bieżące.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
ALICJA KOWOL