do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

11 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 

Nędza, dnia 9 października 2018 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza

podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu

sesji Rady Gminy Nędza

 

TERMIN: 15 października 2018 roku (poniedziałek) godz. 15.30

MIEJSCE POSIEDZENIA: Urząd Gminy w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego nr 5, SALA NARAD Nr 13 I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD:

PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

1) zmiany uchwały Nr LXXIV-446-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 24 września 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego;

2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego;

3) zmiany Uchwały Nr LVI-325-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 25 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice”;

4) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

GERARD PRZYBYŁA