do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

JAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Ogłoszenia urzędu

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

29 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Nędza, dnia 29 listopada 2018 roku

ZAWIADOMIENIE
Działając zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994)
oraz § 26 pkt 7 Statutu Gminy Nędza podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza

TERMIN : 05 grudnia 2018 roku (środa) GODZ. 16.00

MIEJSCE POSIEDZENIA : Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego nr 5 SALA NARAD Nr 13, I PIĘTRO

PRZEDMIOT OBRAD:
PODEJMOWANIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
1) zmiany Uchwały Nr LXIX-424-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego:;
2) zmiany Uchwały Nr LVI-325-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice;
3) zmiany Uchwały Nr XIII-85-2018 Rady Gminy Nędza z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Nędzy;
4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
5) zmiany uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza:
7) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nędza w drodze darowizny nieruchomości:
8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości:
9) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nędza.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
GERARD PRZYBYŁA