do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek - 7:00 - 16:00
 • wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00, piątek - 7:00 - 14:00
 • ul. Jana III Sobieskiego 5
  47-440 Nędza

 • tel. 32 410 20 18
  32 410 23 99
  fax 32 410 20 04

Raporty o jakości powietrzaJAKOŚĆ POWIETRZA [KLIK]
Strona główna Urząd Struktura urzędu
  
  
PARTER
PokójJednostkaTelefon
1

Kierownik USC

32 66 60 474
2 Stanowiska ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od towarów i usług 32 66 60 467
3

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej

Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Stanowisko ds. obsługi rady Gminy oraz promocji Gminy

32 66 60 472

 

32 66 60 473

32 66 60 469

4

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

32 66 60 484
5

Stanowiska ds. podatków

32 66 60 475
6

Kasa

32 66 60 476
7

Stanowisko ds. informatyki i ochrony

32 66 60 477
  
  
PÓŁPIĘTRO
PokójJednostkaTelefon
8

Radca prawny

32 66 60 482
9 Stanowisko ds. oświaty i sportu 32 66 60 481
10

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji

32 66 60 480
11 Stanowisko ds. obronnych i reagowania kryzysowego

32 66 60 479

  
  

 

I PIĘTRO

PokójJednostkaTelefon
12 Sekretarz Gminy

32 66 60 463

13 Sala narad/ sala ślubów  
14 Stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki zasobami gminy 32 66 60 464
15 Sekretariat        32 66 60 461      
16 Wójt Gminy 32 66 60 460
17 Skarbnik 32 66 60 462
18 Referat finansowy: Stanowisko ds. płacowych, Stanowisko ds. egzekucji niepodatkowych, należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów, Stanowisko ds. księgowości budżetowej, Stanowisko ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu gminy, Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od towarów i usług

32 66 60 465

32 66 60 466

32 66 60 467

19

Kancelaria tajna

 
II PIĘTRO
PokójJednostkaTelefon
20 Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 32 66 60 486
21 Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji 32 66 60 485
23 Stanowisko ds. planowania przestrzennego  32 66 60 483