• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania "Cyfrowa Gmina" - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Z przyjemnością informujemy, że gmina Nędza zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Grant w wysokości 223 380,00 zł zostanie przeznaczony na zakup sprzętu zwiększającego stopień cyfryzacji Urzędu Gminy Nędza oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Realizacja grantu wpłynie na zwiększenie jakości świadczonych usług przez Urząd Gminy Nędza.

do góry