• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Dofinansowanie zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 roku"

Gmina Nędza informuje, że w roku 2019 przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zrealizowała zadanie  pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 roku”.  
W ramach przedmiotowego zadania usunięto z terenu gminy Nędza 20.640 Mg wyrobów zawierających szkodliwy azbest z 14 posesji. Koszt zadania wyniósł 18 101,88 zł z czego dofinansowanie WFOŚiGW stanowiła kwota 13 596,00 zł.

do góry