• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Fundusz sprawiedliwości- zakup doposażenia dla OSP

Gmina Nędza informuje, że pozyskała dofinansowanie w ramach powierzenia realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Zadanie obejmowało zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Zawada Książęca w postaci kompletu agregatu hydraulicznego z nożyco-rozpieraczem i wężem, sześciu sztuk  latarek oraz dwóch sztuk radia nasobnego. Koszty zadania wyniosły 55 499,55 zł z czego aż 50 000,00 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

do góry