• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym gmina Nędza zawarła umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W efekcie członkowie rodzin, którzy złożyli poprawne wnioski w ramach projektu otrzymają wsparcie w postaci sprzętu komputerowego dla dzieci uczęszczających do szkół. Suma otrzymanego wsparcia to kwota 85 616 zł, która obejmuje zakup komputerów stacjonarnych oraz laptopów o wartości 2500 zł, tableta o wartości 1000 zł oraz oprogramowania i ubezpieczenia sprzętu. Z beneficjentami grantu pracownicy będą się kontaktować indywidualnie. 

Wiadomości powiązane z projektem:

do góry