• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

 


 

Gmina Nędza informuje, że przystąpiła do opracowania Programu Ochrony Środowiska POŚ dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. Opracowany dokument Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie Gminy Nędza. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych.  Program Ochrony Środowiska określa m.in. cele, jakie powinna realizować gmina w zakresie  ochrony środowiska przyrodniczego dążąc do zrównoważonego rozwoju oraz ładu ekologicznego. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 został opracowany przy 80%  wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

do góry