• Mapa strony
  • Tłumacz języka migowego
  • BiP

Niezbędne informacje

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - 7:00 - 16:00
wtorek,środa, czwartek - 7:00 - 15:00
piątek - 7:00 - 14:00
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 Nędza
tel.
32 410 20 18
32 410 23 99
fax
32 410 20 04
Strona główna Nasza Gmina Projekty/ dofinansowania Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza na lata 2022-2030

 

 


 

Gmina Nędza informuje, że przystąpiła do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej PGN dla Gminy Nędza. Opracowany dokument określi cele do realizacji wynikające z europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz określi zadania niezbędne do zrealizowania w zakresie poprawy jakości powietrza. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza  będzie zawierał katalog działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które posłużą ograniczeniu emisji CO2, poprawie bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem OZE i podniesienie efektywności energetycznej. W efekcie uzyskamy poprawę jakości powietrza i środowiska na terenie gminy. Ponadto, opracowany dokument umożliwi ubieganie się o dofinansowanie na działania proekologiczne z funduszy unijnych i krajowych.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nędza został opracowany przy 80%  wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

do góry